Sinds 14 juni 2017 importeert Harmony Toys speelsystemen en speelgoed die zorgen voor een optimale basis voor ontwikkeling bij kinderen tussen de 3 en 8 jaar in Nederland.

Disharmonie in de ontwikkeling

We zien veel te veel kinderen in Nederland die niet toekomen aan een natuurlijke manier van ontwikkelen, die niet in balans zijn, die te onrustig zijn, die niet goed kunnen leren rekenen, moeite hebben met schrijven.

Veel leermethodes voor jonge kinderen spreken te vroeg en te direct de verstandelijke vaardigheden aan. Hierdoor missen kinderen makkelijk de leerboot en zitten niet lekker in hun vel.

Volgens ons kan dat veel beter, door kinderen eerder datgene te geven waarmee ze die balans gaan opbouwen, van het begin af aan.

Waardoor verliezen kinderen hun balans?

Door een vroege belasting van de rationele ontwikkeling blijven de andere vermogens van het kind achter.

Kinderen beginnen hun leven met voelen, sfeer oppikken, alles behalve nadenken en zelfbeheersing opbouwen. Dat moet worden gestuurd, in plaats van te worden afgeremd.

onbelast sprongen vooruit

Met het speelgoed van Harmony Toys loopt het kinderspel vooruit op de verstandelijke ontwikkeling, maar zonder die te belasten.

Ongemerkt worden de motoriek en de hersenen samen voorbereid op de latere taken. Spelenderwijs wordt de stap naar schrijven, lezen en rekenen kleiner gemaakt, leert het kind communiceren en bouwt het zelfbeheersing op. Dat is goed voor ieder kind.

hoelang duurt het tot de balans zich herstelt?

Meestal zijn na vier tot zes weken de eerste resultaten merkbaar. Kinderen kunnen zich beter concentreren, leren sneller en beter, en gedragen zich daardoor rustiger.

Het effect is het grootst als een kind het spel leuk vindt en min of meer dagelijks de gelegenheid krijgt er vrij mee te spelen, Ăšn als de ouders of opvoeders interesse tonen, het kind stimuleren en ook zelf eens meedoen.

Spelen is iets anders dan oefenen. In tegenstelling tot oefenen, houdt een kind gewoon op met een spel zodra het dat niet meer leuk vindt. Dat is dan ook het beste moment ervoor.

Helderheid over menselijk gedrag

Harmony Toys zijn in Nederland geĂŻntroduceerd door Anna Backerra en haar team.

Anna is natuurkundige en componist. Zij werkt al tientallen jaren aan aspecten van de quantummechanica en heeft op basis daarvan een model ontwikkeld dat een nieuw perspectief geeft op menselijk gedrag, het ‘twinmodel’.

In haar boek ‘Het gevlochten bestaan’, waarin ze haar twinmodel uiteenzet, worden fundamentele natuurkundige inzichten op een zeer oorspronkelijke wijze in verband gebracht met het psychisch, lichamelijk en sociaal functioneren van de mens.

Cruciaal daarbij is de regelmatige afwisseling tussen het gebruik van de linker- en de rechterhersenhelft als vereiste voor een goede balans op velerlei gebied. Op grond daarvan is het heel belangrijk voor kinderen om lijf en hoofd in balans te brengen en te houden en zo optimaal hun talenten te kunnen benutten.

Als deskundige op het gebied van menselijk gedrag weet Anna welke problemen er bij kinderen kunnen ontstaan wanneer zij niet goed worden voorbereid op vaardigheden die straks van hen worden verwacht. Deze kunnen zich op school, thuis of in de omgang met andere kinderen manifesteren. De inzichten van het twinmodel kunnen daarbij helpen.

1 + 1 = Harmony Toys

Na de ontwikkeling van het ‘twinmodel’ constateerde Anna dat er kennis en speelmateriaal in Nederland ontbrak om deze ontwikkelingsbasis voor kinderen optimaal neer te zetten.

Tijdens haar internationale rondgang vanwege natuurkundige ontwikkelingen, stuitte Anna op methodische speelsystemen die haar ‘twinmodel’ volledig ondersteunen.

Wij leveren daarom niet alleen speelsystemen en speelgoed. Wij zetten ons vooral in om deze kennis te brengen naar zoveel mogelijk leraren, begeleiders en ouders. Zodat de kinderen zo vroeg en optimaal mogelijk hun persoonlijke spectrum aan talenten kunnen ontwikkelen.

verschillende vaardigheden

Zowel binnen het panelenspel als het assortiment speelgoed worden diverse vaardigheden aangesproken.

Coördinatie

Spelletjes voor de hand-oog coördinatie oefenen, stimuleren bij de kinderen een fundamentele vaardigheid die hen voor de rest van hun leven tot nut is.

Spreken

Spelletjes die door twee kinderen tegelijk worden gespeeld, zoals het borduur-paneel, leren hen om sprekend te communiceren.

Schrijven

Bij de vier friemelspelen, de panelen ‘doolhof’, ‘kastelen bouwen’, ‘borduren’ en ‘springende kikkers’, wordt de fijne motoriek geoefend, wat het makkelijker maakt om te leren schrijven met de hand.

 

Rekenen

De drie balansspellen, ‘muis in de kaas’, ‘jager en leeuw’ en ‘piraat en schatkist’, zijn behendigheidsspelletjes waarbij het kind beide handen gebruikt, waardoor zowel de linker- als de rechterhersenhelft wordt gestimuleerd. Dat helpt om vlotter te leren rekenen.

Ruimtelijk inzicht en doorzettingsvermogen

Met de drie werpspelen, ‘ring werpen’, ‘schiettent’ en ‘kraampje’, worden de concentratie, het doorzettingsvermogen en het ruimtelijk denken versterkt.

Hulp bij uw keuze

In de website vindt u een zoekfunctie om tot een goede keuze te komen. Zoek binnen de vele variaties van doen, denken en leeftijd.

In elk van de drie fysieke winkels kunt u onze producten in uw handen houden en voelen hoe prachtig ze zijn afgewerkt. U mag ze uitproberen, eventueel samen met uw (klein)kinderen. Ook kunt u daar advies krijgen.

Bij elk speelgoed en speelsysteem ontvangt u een gebruiksaanwijzing met inspirerende ideeën om direct te gaan spelen.

 

Share This